<div align="center"> <h1>Captured Planes of the World</h1> <h3>Site contains info about captured planes since 1905 today. Strona zawiera informacje o samolotach zdobycznych od 1905 roku.</h3> <p>captured, plane, planes, Luftwaffe, WWS, VVS, USAF, USAAF, RAF, IJN, RAAF, PAF, Polska, Poland, Third, Reich, helicopters, smiglowce, lotnictwo, aviation, military, wojsko, air, forces, sily, powietrzne</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.capturedplanes.net/index.php" rel="nofollow">http://www.capturedplanes.net/index.php</a></p> </div>